top of page

Řád studia

 1. studenti jsou povinni chovat se ukázněně a řídit se pokyny lektora

 2. student musí mít taneční úbor, doporučený studiem Dance Touch (balet – dres, piškoty, punčochy,tílko, legíny, baletní účes-drdol, moderní tanec – tílko, tříčtvrteční legíny, ponožky, taneční obuv, stažené vlasy) malý notýsek A6

 3. student musí na lekci chodit v čas a to 10 min před lekcí, aby měl čas na převlek, úpravu vlasů a WC. Bude mu k dispozici šatna a uzamykatelná skřínka po dobu lekce. Za cennosti neručíme.

 4. student při tanci nesmí nosit prstýnky, náramky, řetízky, hodinky, visací náušnice a jiné předměty, kterým by mohl student sobě nebo ostatním způsobit poranění

 5. student nesmí do tanečního sálu nosit jídlo a pití může mít pouze v uzavíratelné lahvi

 6. student nesmí mít v hodině žvýkačku

 7. Student je povinen řídit se pokyny lektora, udržovat klid, pořádek, chovat se šetrně k zařízení a vybavení budovy a tanečního sálu, kde probíhá lekce. Student nebo jeho zákonný zástupce odpovídá za škodu studentem způsobenou.

 8. Student nebo jeho zákonný zástupce je povinen informovat lektora o nepřítomnosti v lekci

 9. Student nebo zákonný zástupce je povinen uhradit ve stanovený termín kurzovné. Termín pro 1.pololetí je do 25.9., s tím že 1.pololetí je od září do ledna a termín pro 2.pololetí je do 26.2. s tím, že 2.pololetí je od února do června. Kurzovné lze platit převodem na č.ú. 2972749023/0800. Jako variabilní symbol je nutné uvést jméno studenta.

 10. V případě nemoci lektora, studio zajistí adekvátní náhradu. Ve výjimečných případech se lekce může zrušit s včasným informačním předstihem pro rodiče a studenty.

 11. Doprovod studenta se nesmí po dobu lekce zdržovat v prostorách Sauna Hadovka.

bottom of page