top of page

Moderní tanec

Děti zde uplatňují svou hravost a hbitost. Šířka pohybu, ovládání těla a orientace v prostoru jsou základem pro tuto techniku, na které budeme s dětmi pracovat. Práce v kolektivu, improvizace a tvoření choreografií je součástí každé hodiny. Zde si děti osvojí taneční techniky moderního tance, jazz dance i contemporary.

V první části výuky se zaměřujeme na taneční gymnastiku, jako na odborný taneční předmět. Pomůže dětem k zafixování techniky a správným pohybovým návykům. V hodině žák rozvíjí pohyblivost, obratnost a koordinaci těla. Reaguje na dynamické změny v hudbě( úder, ticho, tleskot). Zvládá prostorové uspořádání (kruh, řada, zástup, šachovnicové rozestoupení, oblé a přímé dráhy). Vnímá prostor skupiny v prostoru a patřičně reaguje. Vnáší do tvorby vlastní interpretaci. Využívá klasický tanec, lidový tanec i současný. Vypracujeme správné držení těla. Snažíme se odstranit individuální špatné návyky pohybu. Práce s dechem, svalovou citlivostí a roztančení celého těla. Vhodné pro děti od 8 let.

     dynamický styl tance     současná muzika     správné držení těla     koordinace     pohyblivost     ohebnost    hbitost       choreografie     zábava

Přihlášky do lekcí naleznete zde 

bottom of page