top of page

Balet

Děti učíme základní pohybové výchově. Postupně je seznamujeme s jednotlivými tanečními technikami. Základem každého tance je balet, a tak se více zaměříme na tuto techniku. Klademe důraz na správné pohybové a taneční návyky. Učíme je lépe zvládat orientaci v prostoru, rozsah pohybu, ovládnutí paží i nohou a držení těla.

Cíl výuky je vypracování dokonalého držení těla. Zvýšení pohyblivosti páteře, kloubů a celkové pružnosti. Žák rozpozná a umí pojmenovat správné držení těla a dle svých možností ho využívá.  Interpretuje drobné taneční etudy. Osvojí si tři základní polohy paží a  pět základních poloh nohou klasického tance. Rozvijí hudební sluch. Rozpozná tempo a dynamiku skladby. Naučí se základní klasické prvky( Plié, relevé, battement tendu). Zapojení dechu a emocí do pohybu. Rozvíjení pohybové fantazie. Vhodné pro děti od 6 let.

     elegantní forma tance     tvaruje osobnost i tělo     správné držení těla     pohyblivost kloubů     protažení šlach             zpevnění svalů     přesnost     striktnost     disciplína     klasická hudba     říše pohádek a snů

Přihlášky do lekcí naleznete zde 

bottom of page